Ngày 03/04/2018, Ban giám hiệu Trường THCS Bình Thắng ký hợp đồng với nhà mạng Viettel cung cấp hệ thống quản lý đánh giá kết quả học tập của học sinh tại trường, song song đó là hệ thống nhắn tin SMSEDU, Đây là phần mềm gửi kết quả học tập của các học sinh theo lớp, đối tượng cho cha mẹ học sinh. giúp cho cha mẹ theo dõi tốt kết quả học tập của con em mình để có thể dạy bảo con em mình tốt hơn.