Ngày 02-04, tại văn phòng trường THCS Bình Thắng. Viettel bàn giao Website "thcsbinhthang.edu.vn" cho Ban giám hiệu trường.