Liên hệ trực tiếp:

Trường THCS Bình Thắng

Dĩ An - Bình Dương
02743771699
thcsbinhthang@da.sgdbinhduong.edu.vn