Tên đăng nhập: Mật khẩu: Ghi nhớ

ĐOÀN THỂ  Đội 

Liên đội THCS Bình Thắng 

KẾ HOẠCH SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ

NĂM HỌC 2010-2011

 

Được sự chỉ đạo của BGH Trường THCS Bình Thắng cũng như căn cứ vào tình hình học tập và sinh hoạt  thực tế của học sinh hiện nay. Nay LĐội tổ chức sinh hoạt chuyên đề với những nội dung mà nhà trường đã khảo sát các giá trị cần và các biểu hiện cần phê phán.

Thời gian: Dự tính vào vào sáng thứ 2 hàng tuần sau khi sinh hoạt dưới cờ, mỗi buổi 2 lớp (Bắt đầu từ tuần 30 cho đến tuần 35)

I/ NỘI DUNG:

1/ Các giá trị cần xây dựng:

·      Học thật giỏi.

·        Cần được chia sẻ.

·        Tôn trọng người lớn tuổi.

·        Giúp đỡ nhau.

·        Tính thật thà.

·        Chấp hành nội quy.

2/ Các biểu hiện phải phê phán:

·        Vô lễ

·        Nói tục.

·        Ăn cắp.

·        Lười học.

v    Phân công thực hiện:

Mỗi chi đội sẽ thuyết trình một chuyên đề (Thời gian từ 5 đến 7 phút).

Phân công cụ thể từng chi đội như sau:

THUYẾT TRÌNH

ĐẶT CÂU HỎI

6N1

6N2

6N2

6N3

6N3

7A1

7A1

7A2

7A2

7A3

7A3

8A1

8A1

8A2

8A2

8A3

8A3

9A1

9A1

9A2

9A2

6N1

 

·        6N1 : Học thật giỏi

·        6N2 : Cần được chia sẻ.

·        6N3 : Tôn trọng người lớn tuổi.

·        7A1 : Gian dối.

·        7A2 : Ăn cắp.

·        7A3 : Giúp đỡ lẫn nhau.

·        8A1 : Nói tục.

·        8A2 : Vô lễ.

·        8A3 : Tính thật thà.

·        9A1 : Gian dối.

·        9A2 : Chấp hành nội quy.

v    Yêu cầu:

̶           Nội dung thuyết trình đúng chủ đề, làm nổi bật được nội dung cần thuyết trình, ngắn gọn xúc tích, có dẫn chứng cụ thể.

̶           Bài thuyết trình phải có sự xét duyệt của GVCN.

II/ HÌNH THỨC:

̶           Các lớp có thể minh họa bằng tiểu phẩm, hát, múa …. (+ 2đ)

̶           Người thuyết trình phải diễn tả được nội dung qua cử chỉ lời nói….

̶           Sau khi lớp thuyết trình xong, các lớp khác có thể đặt câu hỏi để lớp thuyết trình trả lời.

̶           Thời gian thuyết trình từ 5 đến 7 phút.

III/ THÀNH PHẦN BGK:

Thầy Tô Chí Thịnh, Lâm Ngọc Minh, cùng 11 GVCN.

Thầy Nguyễn Văn Sáng, cô Trần Thu Trang, Thầy Nguyễn Công Sương kết hợp với BTC.

IV/ CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG:

Thi theo khối: k 6,7 thi với nhau; k 8,9 thi với nhau.

2 Giải nhất, mỗi giải 150.000đ x 2 = 300.000đ

2 Giai nhì, mỗi giải   100.000đ x 2 = 200.000đ

2 Giải ba, mỗi giải     50.000đ  x 2 = 100.000đ

Tổng cộng là                                   = 600.000đ

(sáu trăm nghìn đồng)

V/ Biểu điểm: Tổng 15 điểm

STT

TIÊU CHÍ

SỐ ĐIỂM

ĐIỂM GV CHẤM

1

Đúng thời gian quy định

2

 

2

Minh họa                        

3

 

3

Cử chỉ điệu bộ của người thuyết trình

2

 

4

Trả lời được 50% trở lên

3

 

5

Trả lời dưới 50%

1

 

6

Đúng nội dung

5

 

TỔNG ĐIỂM:

 

 

 

 (Lớp nào không tham gia sẽ không được xếp loại cuối năm)

 

Trên đây là kế hoạch sinh hoạt chuyên đề của LĐ THCS Bình Thắng.

 

Duyệt của BGH                        Bình Thắng, ngày 01 tháng 03 năm 2011

                                                                   TPT ĐỘI             

 

                                                                            

 

                                                              Lâm Ngọc Minh

Không có file đính kèm.